23.03.2017
50 MIN
Anglès

Son[i]a #237
John Mason

descarregar
cronologia
00:01
04:00
10:24
12:26
14:43
18:36
22:43
29:17
30:23
34:46
39:00
41:51

John Mason és investigador, educador, editor, escriptor, compositor, músic de jazz, fotògraf, sacerdot yoruba d’Obatalà, entre moltes altres coses. Després de graduar-se al City College de Nova York, el 1973 va co-fundar el Yoruba Theological Archministry, un centre de recerca situat a Brooklyn, dedicat a l’estudi de la cultura i la religió yoruba. Les seves nombroses publicacions i recerques entorn de la diàspora del poble yoruba des de l’Àfrica Occidental cap a les Amàriques, l’han convertit en una de les màximes autoritats en la matèria.

Mason obre les portes a la cultura yoruba, un sistema de creences, rituals i sabers transmesos que va servir com a llaç d’unió, identitat i resistència de la població africana esclava a Amèrica, que malgrat els efectes debilitadors de l’esclavatge, va establir arrels profundes a Haití, Brasil, Cuba, República Dominicana i Puerto Rico. Així mateix, Baba John Mason situa al seu centre la filosofia Orisha, una religió sincrètica basada en la inclusió i reconeixement de la diferència.

SON[I]A parla amb John Mason sobre la cultura, els rituals i els sabors com a motor de resistència, identitat i memòria; els traspassos culturals derivats dels moviments migratoris i la història del poble yoruba. Mason reivindica també la història no explicada del paper de la dona com a inventora i l’impacte polític, social i econòmic dels espais ocupats per la dona, com l’agricultura, l’educació o les cures pediàtriques, geriàtriques i afectives.

Son[i]a cultura ioruba diàspora africana John Mason
programes relacionats
4 destacats

Conversem amb Lucía Piedra Galarraga, Diego Falconí Travez i Karo Moret del Grup de pensament, pràctiques i activismes afro/negres sobre altars, ekekos, nefands, Santa Bàrbara i les Siameses de Valdivia. De la seva mà, analitzem les polítiques del cabell, el sucre com a producte estrella de les rutes del Carib, i la destresa de la cendra per a evidenciar l'extermini de les antigues comunitats sodomites andines.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials Altars antirracisme Creative Commons Diego Falconí Travez dissidència sexual Karo Moret Oyèrónké Oyèwùmi

Conversem amb Diego Falconí Travez, Lucía Piedra Galarraga i Karo Moret sobre esclavisme i amor, la caribenyització de les identitats i la violència entesa com un recurs possible. Comparteixen afectes, fòbies, autofàgies i objectes inquietants. I esmicolen el llatí davant de la màscara del gai, la sortida de l’armari com una promesa liberal i el re-sentiment com una forma circular que impedeix que la memòria desaparegui.  

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials Altars Altars, sucre i cendres antirracisme Creative Commons diàspora africana Diego Falconí Travez dissidència sexual Karo Moret Oyèrónké Oyèwùmi
10.01.2020
48 MIN
Anglès
Son[i]a #303
Oyèrónké Oyèwùmi
més Informació

La professora Oyèrónké Oyèwùmi analitza les maneres en què l'universalisme de l'acadèmia distorsiona la comprensió de les cultures africanes, especialment en l'àmbit de la raça i el gènere. En aquest podcast, Oyèwùmi parla sobre edat, experiència i respecte, desaprensió i acadèmia, despulla i espiritualitat. Analitza l’oxímoron contingut en la noció de “mare soltera”, vist des de la cultura yoruba, i assenyala també com l'observació de pràctiques comunitàries provinents de cultures no-occidentals podria constituir un pas indefugible enfront dels desafiaments planetaris del futur.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
25.04.2017
12 MIN
Anglès
SON[I]A #237. John Mason
Escenes eliminades
més Informació

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb John Mason que no vam poder utilitzar en el seu moment.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Extra Creative Commons cultura ioruba diàspora africana Escenes eliminades John Mason
Son[i]a #237 John Mason
Son[i]a
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58