23.09.2014
26 MIN
Català

Son[i]a #196
Xavier Rossell

descarregar

Una de les tasques essencials del Museu consisteix a conservar el patrimoni artístic i documental per a les generacions futures. Però, alhora, aquest patrimoni s’ha de difondre, compartir i debatre amb els públics coetanis. I és en aquesta doble comesa, amb interessos sovint contraposats, on la feina del conservador-restaurador adquireix un protagonisme cabdal.

L’art contemporani, a més a més, presenta unes particularitats materials, conceptuals i processuals que obliguen a articular uns plantejaments molt específics de conservació. Com es conserva l’art conceptual? Com s’enfronta el restaurador als materials efímers? Es pot alentir un procés de degradació quan l’artista no vol que s’intervingui en l’obra?

SON[I]A parla amb Xavier Rossell, conservador-restaurador del MACBA, per intentar donar resposta a aquests i molts altres dubtes, endinsant-nos en els bastidors de la conservació de l’art contemporani.

Son[i]a Xavier Rossell
Son[i]a #196 Xavier Rossell
Son[i]a
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58