07.01.2014
25 MIN
Castellà

Son[i]a #185
Maite Muñoz

descarregar

Al gener de 2013 la Fundació Joan Brossa i l’Ajuntament de Barcelona van dipositar al MACBA tot el llegat de l’artista català. Un total de 60.000 elements, entre els quals hi ha poemes, fotografies, objectes, pintures, manuscrits i molts altres documents, que contribueixen a contextualitzar l’obra de Brossa i permeten aprofundir en la seva naturalesa interdisciplinària i avantguardista.

Afrontar el procés de catalogació, conservació i difusió d’un patrimoni com aquest suposa un repte apassionant per al Centre d’Estudis i Documentació MACBA, creat el desembre de 2007 amb l’objectiu d’expandir els camps d’acció del Museu a través de l’estudi d’unes pràctiques documentals indissolublement lligades a la producció artística contemporània.

El llegat de Joan Brossa ens serveix aquí de fil conductor per endinsar-nos en les diverses fases del treball del Centre i per comprendre la rellevància que tenen els arxius com a gestors i difusors dels nostres patrimonis documentals.

SON[I]A parla amb Maite Muñoz, responsable de l’Arxiu MACBA, sobre l’organització dels fons de l’Arxiu, les seves estratègies de divulgació i la manera en què tot això contribueix a redefinir les fronteres entre art i document.

Son[i]a arxiu
programes relacionats
8 destacats
19.04.2021
2 MIN
Castellà
Coses que passen… a Ràdio Web MACBA
Teaser
més Informació

En el context de l'exposició “Mostreig #4. Coses que passen” l'artista Enric Farrés Duran canvia les tornes i proposa que sigui Ràdio Web MACBA qui parli de la seva pràctica. Publiquem aquí un petit avanç del que estem coent en aquesta connexió Barcelona-Los Angeles: escolta sobre l'escolta, temps en suspensió, amateurisme recalcitrant, rascades desesperades a la quarta paret i algunes preguntes a l’estil de Júlia Otero.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Extra Creative Commons Enric Farrés ràdio
10.05.2021
93 MIN
Castellà
Coses que passen…
a Ràdio Web MACBA
més Informació

En el context de l'exposició “Mostreig #4. Coses que passen” l'artista Enric Farrés Duran canvia les tornes i proposa que sigui Ràdio Web MACBA qui parli de la seva pràctica. En aquest podcast, xerrem sobre aquesta manera d'aprendre juntes fent, de les seves transferències multidireccionals de coneixement i d'una praxi que està travessada pel discurs. Parlem també de l'estètica del sonor, de la veu posthumana i dels límits de l'edició; de complexos, d'accents i de l'acte polític de fer visible la vulnerabilitat; de la pèrdua de control i de la impressió de l'íntim en la dimensió sonora. Un espai d'escolta i suspensió del temps que dóna veu als qui s’amaguen darrere d'aquest projecte.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials Creative Commons Enric Farrés ràdio Re-Imagine Europe
28.05.2019
59 MIN
Anglès
Son[i]a #288
Teal Triggs
més Informació

Teal Triggs parla sobre els antecedents històrics dels zines i el seu paper fonamental en la generació de comunitats fora del mainstream. També analitza la relació entre tecnologia i estètica, i entra detalladament en el moviment Riot Grrrl i el llenguatge i univers visual que va obrir l'encreuament entre música, DIY, activisme, feminitat i feminisme en l'àmbit de l'autoedició.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a #8M Creative Commons fanzine feminisme Re-Imagine Europe Teal Triggs

L'edició independent de publicacions està vivint un autèntic boom en el context artístic. Abans de veure explotar la bombolla, parlem amb Kit Hammonds i Bernhard Cella sobre el boom de les publicacions d'artista, la recuperació de tècniques d'impressió considerades obsoletes, la falta de risc de les col·leccions institucionals, la professionalització i la generació digital.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials Bernhard Cella Creative Commons els 10 podcasts més escoltats de 2017 Grapes i tinta Kit Hammonds llibres d'artista Petites edicions publicació
12.12.2012
30 MIN
Anglès
Son[i]a #168
Wolfgang Ernst
més Informació

Wolfgang Ernst reflexiona sobre la possibilitat d'anar més enllà del concepte d'arxiu mitjançant l'exploració de les pràctiques relacionades amb allò que en l'actualitat es denomina "anarxiu".

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a Anarxiu arxiu Wolfgang Ernst
20.01.2016
38 MIN
Català
Son[i]a #221
Enric Farrés Duran
més Informació

Enric Farrés parla sobre col·leccionar obsessivament, sobre el valor de l'efímer, sobre l'ús de la mentida com a estratègia creativa, sobre la relació de complicitat amb els que l'envolten i sobre altres facetes del seu treball.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a arxiu col·lecció Enric Farrés llibres d'artista
29.03.2011
33 MIN
Català
FONS AUDIO #6
Pere Portabella
més Informació

En la seva doble faceta de director i productor, Pere Portabella (1929) ha desenvolupat des dels anys seixanta un treball profund de renovació dels codis del llenguatge cinematogràfic.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials FONS ÀUDIO Carles Santos cinema cinema al cub blanc Col·lecció MACBA Joan Brossa Josep Maria Mestres Quadreny Pere Portabella
18.12.2008
13 MIN
Son[i]a #71
Mela Dávila
més Informació

Entrevista a Mela Dávila, responsable del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a arxiu Bartomeu Marí Mela Dávila
Son[i]a #185 Maite Muñoz
Son[i]a
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58