07.06.2006
8 MIN
Català

Son[i]a #14
Bartomeu Marí sobre "Peter Friedl: Obra 1964-2006"

descarregar
Son[i]a #14

L’exposició “Peter Friedl: Obra 1964-2006” planteja problemes al gènere de “retrospectiva”, és a dir, la musealització d’una obra dins el marc de la lògica institucional i en el context de la seva pròpia història. En l’obra de Friedl, presentada al MACBA en forma de retrospectiva, s’hi fa palesa la consciència política, l’autobiografia, un desplaçament permanent, intervencions de disseny, una contraimatgeria potencial i la reinvenció dels gèneres que van quedar de la història de la modernitat. El SON[I]A parla amb Bartomeu Marí, cap d’exposicions del MACBA, sobre la figura i obra de Peter Friedl.

Son[i]a
Son[i]a #14 Bartomeu Marí sobre "Peter Friedl: Obra 1964-2006"
Son[i]a
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58