25.06.2015

SONDES #13
Transcripció

descarregar PDF

A càrrec de Chris Cutler

A finals del segle XIX, la música va canviar de manera dràstica degut a dos factors: el col·lapse de la tonalitat convencional, que va fer trontollar els fonaments de la música culta, i la invenció d’una nova i revolucionària forma de memòria, l’enregistrament sonor, que va redefinir i donar força al món de la música popular.

Una marea de sondes i experiments al voltant de nous recursos musicals i noves pràctiques organitzatives inundava totes dues disciplines, provocant així un intercanvi entre ambdues i la consolidació d’una nova estètica que portaria el so i les seves manipulacions més enllà dels estrets límits de la “música”.

Aquesta sèrie intenta seguir aquests canvis de manera analítica, per tal d’explicar com i per què els gèneres musicals i post-musicals són com són. A SONDES #13 explorem les arrels del folk i noves rutes: instruments antics i populars reimaginats.

Extra Chris Cutler Creative Commons Transcripció SONDES
programes relacionats
4 destacats
30.04.2015
53 MIN
Anglès
SONDES #12
més Informació

A SONDES #12, Chris Cutler, el clavicordi torna del món dels morts. Música encantada per un espectre: el clavicordi.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Recerca Sondes Chris Cutler clavicordi
15.09.2015
45 MIN
Anglès
SONDES #14.1
més Informació

A SONDES #14 agafem un trencall per mostrar com la col·lisió entre els mecanismes del folk, l'agitació social, l'enregistrament de so i l'electrificació va sustentar el creixement d'un nou llenguatge musical políglota, i una nova circumscripció estètica.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Recerca Sondes 2015bestshows Chris Cutler skiffle
10.08.2015
30 MIN
Anglès
SONDES #13.2
Auxiliars
més Informació

Aquest auxiliar de Chris Cutler excava nous sons extrets d'instruments oblidats.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Recerca Sondes Chris Cutler SONDES. Auxiliars
09.06.2015
54 MIN
Anglès
SONDES #13.1
més Informació

SONDES #13 explora la recuperació i reassignació d’instruments folk antics en contextos poc familiars.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Recerca Sondes Chris Cutler
SONDES #13 Transcripció
Extra
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58