05.02.2013
25 MIN
Anglès

FONS ÀUDIO #17
Judith Barry

descarregar

Formada a la dècada dels setanta a UC Berkeley, en un context acadèmic impulsat pel clima de canvi dels seixanta, on confluien l’estructuralisme, la psicoanàlisi, la semiòtica i la teoria dels mitjans, Judith Barry (Columbus, 1954), va desenvolupar una pràctica artística estretament vinculada a la recerca.

En les seves peces, amb arrels a la performance i múltiples lligams a d’altres disciplines, però presentades principalment en format d’instal·lació, la teoria comparteix protagonisme amb la forma, que sovint parteix d’una estratègia acumulativa. És a través d’aquests jocs de superposició d’idees i d’imatges, que Barry escenifica espais ambivalents que fan evidents les tensions entre la fredor conceptual i l’impuls sensual.

Malgrat la manca de continuïtat formal que ella mateixa admet, no és difícil entendre la producció de Barry com un tot, com una evolució coherent, gràcies a la presència de determinats conceptes recurrents com ara el tractament de l’espai (urbà, arquitectònic, personal), o l’ús de l’arquitectura com a metàfora, que articulen bona part de la seva trajectòria.

En una mena d’extensió del pensament d’Henri Lefebvre sobre la producció social de l’espai, Barry utilitza amb freqüència l’arquitectura com a vehicle per a fer visibles convencions de caire polític, econòmic o de gènere. D’aquesta manera, trames de relacions socials complexes i difícils de representar esdevenen estructures macrofísiques amb les quals l’espectador es pot relacionar de manera gairebé intuïtiva.

Sovint, en aquest procés de reificació, el cinema és una peça clau: Barry s’aprofita del caràcter gairebé universal del setè art i de la familiaritat del seu llenguatge per a transmetre idees, evocar sensacions i creuar els records i el bagatge de l’espectador amb els estímuls visuals i sonors de la peça.

“Echo” (1986) i “In the Shadow of the City… Vam p r y” (1985), les dues obres de Barry a la Col·lecció MACBA, són de fet bons exemples d’una superposició de materials audiovisuals que potencia la multiplicitat de lectures comú a totes les seves instal·lacions.

Les composicions no linials de Barry conviden al constant canvi de punt de vista, i l’espectador es veu pràcticament empès a una anàlisi crítica, a fer-se preguntes sobre la seva pròpia posició davant de l’obra i sobre el seu substrat conceptual i narratiu.

En aquesta densa boira d’analogies, iconografia popular, cultura cinematogràfica i elements formals manllevats de la publicitat, Barry construeix estructures multiestables: jocs de perspectiva no visual si no més aviat ideològica, on gairebé res és el que sembla, i on la col·lisió d’imatges, sons, signes i símbols és sempre susceptible de ser reinterpretada des d’un altre punt de vista.

Especials FONS ÀUDIO Col·lecció MACBA Creative Commons Judith Barry
material addicional
1 resultats
programes relacionats
3 destacats
18.11.2010
14 MIN
Castellà
Son[i]a #114
Chus Martínez
més Informació

Chus Martínez parla sobre l'exposició "Esteu a punt per a la televisió?".

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a televisió Chus Martínez exposició Jean-Luc Godard Marta Minujin Marta Traba televisió
12.06.2013
18 MIN
Català
FONS ÀUDIO #19
Eulàlia Grau
més Informació

A mig camí entre l'artista d'avantguarda i l'activista, Eulàlia Grau està considerada una de les veus més reivindicatives d’una generació que va impulsar profunds valors de canvi durant els darrers anys del franquisme i els primers de la transició. A partir d'imatges extretes dels mitjans de comunicació l’artista denuncia les perversions i les injustícies del sistema capitalista i els seus diferents mecanismes de control, repressió i pervivència.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials FONS ÀUDIO #8M #ColMacba31 Col·lecció MACBA Creative Commons Eulàlia Grau
13.05.2013
22 MIN
Castellà
FONS ÀUDIO #18
Erick Beltrán
més Informació

L'artista mexicà Erick Beltrán reflexiona sobre les formes de legitimació de la informació a partir d'un procés de manipulació i reutilització de discursos en material editat.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials FONS ÀUDIO Col·lecció MACBA Creative Commons Erick Beltrán
FONS ÀUDIO #17 Judith Barry
Especials
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58