SON[I]A

André Lepecki parla sobre la cronopolítica de la desaparició, la dansa, Louis XIV, l'adquisició de la coreografia, el poder testimonial, les ontologies orientades a objectes, la coreopolicía, l'escriptura del moviment i els selfies.

CURATORIAL

Música innata, ritmes innats, gramàtica universal, antropologia YouTube, vestigialitat, rudiments, mercenaris suïssos, techno àcid i d’altres formes elementals d'expressió.

Programa
Paraula
Per data de publicació
Data inicial
Data final

Les etiquetes més populars...