CURATORIAL

Música innata, ritmes innats, gramàtica universal, antropologia YouTube, vestigialitat, rudiments, mercenaris suïssos, techno àcid i d’altres formes elementals d'expressió.

CURATORIAL

Capturem algunes de les infinites instàncies de repetició i veu de la col·lecció de poesia sonora d'Eduard Escoffet.

CURATORIAL

Aquest mix és una introducció exhaustiva i un tribut al llegat de la library music feta a Itàlia.

CURATORIAL

El mix de Dave Phillips és un tour de force sonor per parlar de la nostra relació amb la temporalitat del so.

CURATORIAL

Vicki Bennett crea un mix de cançons escollides en resposta a les idees evocades pel tema anterior.

CURATORIAL

Carl Michael von Hausswolf obre la nostra oïda al cantó més fosc de les ones sonores.

CURATORIAL

Un imaginatiu recorregut a partir dels nombrosos intents de crear màquines d'emulació de la parla humana capaces de sintetitzar la nostra veu.

CURATORIAL

Un intent deliberat de reivindicar el techno-pop com un dels gèneres més rellevants del segle passat.

CURATORIAL

Ben Vida convida l’oïdor a descobrir el plaer de la complexitat sonora i els fenòmens psicoacústics aplicats a la composició.

CURATORIAL

Alan Bishop mescla emisions radiofòniques d’AM i FM, i altres fonts per crear un collage radiofònic.

CURATORIAL

Selecció de discos que esmenten, simulen, utilitzen o estudien el fenomen del disc, el tocadiscos i/o l’enregistrament.

CURATORIAL

Selecció d’enregistraments de camp d’entorns medioambientals en procés de canvi irreversible.

CURATORIAL

Aquesta mescla investiga l'ús de la respiració com a eina artística. Per Kenneth Goldsmith.

CURATORIAL

Matemàtica sensual o perceptiva. Per Marcus Schmickler.

CURATORIAL

Fusió de dues col·leccions de treballs crucials en el camp de la psicoacústica. Per Florian Hecker.

CURATORIAL

Un repàs de la història de les peces clàssiques de música electrònica i concreta que han intentat emular i estendre el nostre paisatge pastoral.

Programa
Paraula
Per data de publicació
Data inicial
Data final

Les etiquetes més populars...