• 00:01 Músiques no registrades, escriptures antigues i afinacions esotèriques: de la microtonalitat fixa i complexa a l'afinació –obsoleta– electrònica analògica variable
  • 07:47 Sobre el treball amb fusta: el tall, el negatiu, la substracció
  • 26:55 Finances, fusta i Harry Partch
  • 30:23 Quantus Barney: un experiment en escriptura de ficció i altres reflexions sobre espècies invasives
  • 41:24 Construcció de móns com a eina per copsar el moment
  • 45:04 Canalizar a Rudolf Steiner: intuició cap a la la tecnologia i construcció de móns espirituals
25/06/2021 48' 18''
Anglès
Peter Blasser's wood instruments

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb el dissenyador d'instruments Peter Blasser que no vam poder utilitzar en el seu moment. Parlem de treballar amb fusta, construir mons i instruments esotèrics.

Conversa: Albert Tarrats, Roc Jiménez de Cisneros i Anna Ramos. Edició: Albert Tarrats i Anna Ramos.
Compartir
ExtraPeter Blasserciència-ficcióEscenes eliminadessintetizadorsCreative Commons

Programes de RWM relacionats