• 00:01 Micropràctiques i microprivilegis de la classe mitjana alta
  • 05:15 El que passa a les biblioteques
  • 08:34 El llenguatge acadèmic: retòrica engolada i pompositats
  • 10:05 Notes sobre els processos d'escriptura: la narrativa com a eina
25/01/2021 11' 33''
Castellà
César Rendueles

Recuperem fragments inèdits de la nostra conversa amb el sociòleg, editor i assagista César Rendueles.

Compartir
ExtraCésar Renduelesimaginació políticaEscenes eliminadesCreative Commonsescriptura

Programes de RWM relacionats