• 00:01 Dones al cinema espanyol als anys 70
  • 04:11 Apunts sobre “Mater amatísima”: a les dones se'ns ha patologitzat des de sempre
  • 07:06 Assaltar les institucions: posar fi al voluntarisme màgic neoliberal
  • 11:46 Sobre el treball: producció-reproducció, cognitariat i precariat
  • 24:24 El capitalisme biopolític
21/08/2019 27' 19''
Castellà

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb María Ruido que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
ExtraMaría RuidoEscenes eliminadesCreative Commonsfeminisme