• 00:01 Video-projectes juntament amb Aina Šmid (1982). De l'edició casolana de vídeo a l'anàlisi de pel·lícules
  • 02:09 Una apropiació socialista de Cindy Sherman
  • 03:48 “Homosexuality and culture”, la primera sortida de l'armari de la comunitat gai i lesbiana a Slovènia, el 1984.
  • 07:41 A partir dels 90 tot anava sobre la guerra dels Balcans
  • 09:31 La finestra d'oportunitat que oferia el socialisme: no tenia en compte la cultura
  • 10:18 A partir dels 2000 en endavant: el capitalisme
  • 13:12 Regurgitar vocabularis, distopia, humanitat
29/07/2020 21' 1''
Anglès

Recuperem aquí fragments inèdits de la nostra conversa amb la video artista, activista i investigadora Marina Gržinić, que no vam poder utilitzar en el seu moment. Marina reflexiona sobre la seva trajectòria, juntament amb Aina Šmid, en el camp del video art i els new media, des dels anys 80 fins al dia d'avui, des d'una perspectiva socialista i feminista militante.

Compartir
ExtraMarina GržinićEscenes eliminadesvideoartsocialismedissidència sexualCreative CommonsRe-Imagine Europe

Programes de RWM relacionats