• 00:01 La Cultura de Transició: consens al servei de l'estat post-franquista
  • 03:21 15 M: crisi de la cultura consensual
  • 04:47 Les veus del disens i l'espai públic
  • 07:20 La C.T. no és tota la cultura produïda durant la transició
  • 08:25 Socialització de la contracultura i creixement de la joventut
07/06/2018 10' 26''
Castellà

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Germán Labrador que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
ExtraGermán LabradorEscenes eliminadesCreative Commons