• 00:01 Reflexions sobre els mites i ideologia en la creació d'un artista: fotografia i pintura
  • 08:02 De Beauvoir: sobre homes com a subjectes existents i estables i dones com a sers contingents
  • 12:13 Fotografies de menjar, Art i cuina
  • 18:11 Sobre educació
  • 19:26 Utopia i distopia
09/08/2018 22' 21''

Anglès

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Martha Rosler que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
ExtraMartha RoslerEscenes eliminadesCreative Commonsfotografiafeminisme