• 00:01 Sobre Fotografia: una experiència compartida, una acció més que un document
  • 00:58 La Fotografia ja no té gaira a veure amb la imatge
  • 01:41 Dictadors, secrets i artistes
  • 02:09 La nostra necessitat primària de tenir secrets
  • 02:31 Coneixement i l'arxiu
  • 03:05 Coneixement i poder distribuïts
13/02/2018 3' 35''
Anglès

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Hasan Elahi que no vam poder utilitzar en el seu moment.

 

Compartir
ExtraHasan ElahiCreative CommonsEscenes eliminades