• 00:01 Formes de vida idiorrítmiques: com viatjar junts
  • 05:12 No participació
  • 11:05 L'assimilació en el neocapitalisme
  • 14:07 L'enfocament de Hooman Sharifi: hi ha dignitat a la queixa
  • 15:55 Facebook = verí
06/12/2017 18' 14''
Anglès

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb André Lepecki que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
ExtraAndré LepeckiEscenes eliminadesCreative Commons

Programes de RWM relacionats