• 00:01 La por només paralitza si no saps cap a on córrer. Convertir la por en quelcom positiu
  • 00:57 Quan augmentem l'escala, ens desconectem dels cossos i de la terra
  • 04:06 Reaccions: tratacts de lliure comerç; refugiats
  • 07:16 La polarització de les noves categories polítiques i l'ecofeminisme com a constructor de ponts
  • 11:41 D'allò individual a allò col·lectiu
  • 13:31 L'hegemonia cultural occidental
  • 20:14 Misèria simbòlica i el rol de l'art
25/07/2017 22' 10''
Castellà

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Yayo Herrero que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
ExtraYayo HerreroecofeminismedecreixementEscenes eliminadesCreative Commons