• 00:01 L'avorriment com a estratègia creativa
  • 00:58 La qüestió de l'habilitat
  • 02:54 Dins i fora del context de l'art
  • 04:25 Les botigues de material d'oficina
  • 06:06 Espècies d'espais
25/09/2015 6' 54''
Castellà

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Ignacio Uriarte que no vam poder utilitzar en el seu moment.

 

Compartir
ExtraIgnacio UriarteminimalismeEscenes eliminadesCreative Commons