31/12/2014 17' 34''

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Paul Beatriz Preciado sobre Carol Rama que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Escaleta del programa

00:01 La sexualitat expandida. Més enllà de la reducció psicopatològica
06:18 La invenció del cos utòpic
12:17 L'obra que va poder no ser dita. Un col·leccionisme d'intercanvi
15:06 L'estudi com a obra
15:58 Carol Rama i Carlo Mollino a la Via Napione. Dos paradigmes de representació

Compartir
EXTRAPaul PreciadoCarol RamaqueerEscenes eliminadesCreative Commons