• 00:01 La sexualitat expandida. Més enllà de la reducció psicopatològica
  • 06:18 La invenció del cos utòpic
  • 12:17 L'obra que va poder no ser dita. Un col·leccionisme d'intercanvi
  • 15:06 L'estudi com a obra
  • 15:58 Carol Rama i Carlo Mollino a la Via Napione. Dos paradigmes de representació
31/12/2014 17' 34''
Castellà

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Paul Beatriz Preciado sobre Carol Rama que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
ExtraPaul PreciadoCarol RamaqueerEscenes eliminadesCreative Commonsdissidència sexual