Descarregar PDF
25/01/2022
Anglès
Arsenij Avraamov conducting “Symphony of the Factory Sirens” using two flaming torches. c 1923

A finals del segle XIX, la música va canviar de manera dràstica degut a dos factors: el col·lapse de la tonalitat convencional, que va fer trontollar els fonaments de la música culta, i la invenció d’una nova i revolucionària forma de memòria, l’enregistrament sonor, que va redefinir i donar força al món de la música popular.

Una marea de sondes i experiments al voltant de nous recursos musicals i noves pràctiques organitzatives inundava totes dues disciplines, provocant així un intercanvi entre ambdues i la consolidació d’una nova estètica que portaria el so i les seves manipulacions més enllà dels estrets límits de la “música”. Aquesta sèrie intenta seguir aquests canvis de manera analítica, per tal d’explicar com i per què els gèneres musicals i post-musicals són com són.

A SONDES #26, Satie, Cocteau i Avraamov obren de bat a bat la porta musical que permet l'intercanvi lliure entre el món de les coses i les pràctiques artístiques. Examinem-ne algunes de les conseqüències.

Comissariat per Chris Cutler
Compartir
ExtraSondesChris CutlerTranscripció SONDESCreative Commons