• 00:01 Els principis de la psicoteràpia institucional
  • 05:48 El bagatge de Tosquelles
  • 08:05 Arteràpia
  • 12:10 Tosquelles i l'art brut
  • 14:38 Els límits del llenguatge
26/11/2012 17' 47''

Amb motiu del centenari del naixement del revolucionari psiquiatra català, Francesc Tosquelles, recuperem una entrevista inèdita amb el seu fill, Jacques Tosquellas, que treballa com a metge en hospitals psiquiàtrics des de 1970 i és especialista en psiquiatria, psicoteràpia institucional, psicoanàlisi, psicodrama, psicodrama Balint i anàlisi bioenergètica.

Compartir
ExtrapsiquiatriaFrancesc TosquellesJacques Tosquellasart brutArteràpiaEscenes eliminadesCreative Commons