• 00:01 "Mataró Chauffeur Service" (2011). Realitat i ficció es barregen.
  • 02:17 "Martí i la fábrica" (2009), "Fitzcarraldo" (2004-2005). Títols i narrativa
  • 05:25 Referents literaris i cinematogràfics
  • 08:24 La botiga de l'Anson (2015)
04/04/2016 11' 57''
Català

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Martí Anson que no vam poder utilitzar en el seu moment.

 

Compartir
ExtraFONS ÀUDIOCreative CommonsFONS ÀUDIOMartí Anson

Programes de RWM relacionats