SON[I]A

Entrevista amb Ivan Novak sobre la història de Laibach i la seva visió sobre alguns temes recurrents a les seves creacions.

SON[I]A

Entrevista amb Ana Janevski sobre cinema experimental a Yugoslàvia durante les décades de 1960 i 1970.

SON[I]A

Bartomeu Marí i Zdenka Badovinac parlen sobre l'exposició "Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional".

CURATORIAL

Amalgames d'art sonor mecànic, improvisació lliure, folklore de 8-bits i cultura de club industrial. Per Felix Kubin.

CURATORIAL

Aïllada per la seva geografia i la seva llengua, Estònia és una terra fronterera entre l'est i l'oest. Per Felix Kubin.

Programa
Paraula
Per data de publicació
Data inicial
Data final

Les etiquetes més populars...