16/01/2013 46' 50''

Recerca: Teresa Grandas. Entrevistes: Teresa Grandas i Daniel Giralt-Miracle. Disseny i muntatge: Teresa Grandas, Dolores Acebal i Lucrecia Dalt

Aquesta mini-sèrie, dividida en tres episodis, rememora el VII Congrés de l'International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) i construeix un relat coral a partir dels testimonis d'alguns dels seus protagonistes. Dissenyadors, arquitectes, artistes, filòsofs i altres professionals de l'àmbit de la cultura es retroben 41 anys després del Congrés d'Eivissa per reconstruir i analitzar l'esperit d'aquella aventura utòpica. Les entrevistes que aquí es reprodueixen van ser originalment enregistrades en vídeo i formen part de l'exhaustiu procés de recerca per a l'exposició
"La utopia es possible. ICSID. Eivissa, 1971".

En aquest segon episodi rastregem les causes que van portar un grup de joves professionals a redissenyar un nou estil de congrés en el qual es potenciava la interacció entre els participants alhora que es donava a conèixer internacionalment el disseny que s'estava fent a Catalunya. L'indret escollit com a escenari va ser l'illa d'Eivissa, un oasi enmig de la censura i la repressió imposades pel règim franquista en el que convivien tradició i cosmpolitisme. Per albergar els estudiants es va projectar una ciutat efímera, de plàstic inflable, aixecada amb el treball col·lectiu dels assistents. L’Instant City va esdevenir una experiència de socialització i l’autèntic emblema del congrés.

Escaleta del programa

00:16 – 01:57 Presentació dels personatges

01:58 – 04:04 Contra la monotonia dels congressos
O1:58 André Ricard
03:08 Jordi Mañà

04:05 – 06:32 Eivissa: indret mític, màgic, mediterrani i primitiu
04:05 André Ricard
04:50 Daniel Giralt-Miracle
05:29 Jordi Mañà
06:04 Fernando Amat
06:33 – 10:45 El disseny d’un nou estil de congrés
06:33 Daniel Giralt-Miracle
06:39 André Ricard
07:17 Daniel Giralt-Miracle
08:06 Joan Antoni Blanc
09:30 Jordi Mañà
10:10 Daniel Giralt-Miracle

10:46 – 16:58 Speaking rooms: ponències interactives a les habitacions de l'Hotel Cartago
10:46 André Ricard
12:19 Joan Antoni Blanc
13:00 André Ricard
13:50 Jordi Mañà
14:26 Joan Antoni Blanc
15:22 Jordi Mañà
16:51 Joan Antoni Blanc

16:59 – 19:38 Una ciutat efímera per albergar als estudiants
16:59 André Ricard
17:58 Carlos Ferrater

19:39 – 23:40 El Manifesto de l’"Instant City"
19:39 Carlos Ferrater
20:06 Luis Racionero
22:44 Carlos Ferrater

23:41 – 27:38 Gramàtica inicial de l’"Instant City"
23:41 Carlos Ferrater
24:42 José Miguel de Prada Poole
27:12 Carlos Ferrater

27:39 – 30:40 Patrocinadors i primers assaigs
27:39 Carlos Ferrater

30:41 – 36:14 El procés constructiu
30:41 Carlos Ferrater
30:50 Santi Ponseti
31:08 José Miguel de Prada Poole
31:25 Joan Antoni Blanc
31:46 José Miguel de Prada Poole
32:05 Fernando Amat
32:12 Santi Ponseti
32:16 Carlos Ferrater
32:30 José Miguel de Prada Poole
32:43 Jordi Mañà
32:45 Joan Antoni Blanc
32:54 Jordi Mañà
32:58 Joan Antoni Blanc
33:07 Jordi Mañà
33:09 Joan Antoni Blanc
33:13 Jordi Mañà
33:15 Joan Antoni Blanc
33:35 Santi Ponseti
33:47 Jordi Mañà
34:02 Santi Ponseti
34:05 Jordi Mañà
34:13 Santi Ponseti
34:22 Fernando Amat
35:26 Joan Antoni Blanc

36:15 – 43:17 Tres dies d’octubre a la ciutat instantània
36:15 José Miguel de Prada Poole
37:30 Carlos Ferrater
37:52 Joan Antoni Blanc
39:44 Jordi Pericot
40:26 Santi Ponseti
41:39 Carlos Ferrater

43:18 – 46:00 Més enllà de l’"Instant City"
42:18 Santi Ponseti
44:01 Daniel Giralt-Miracle
44:34 José Miguel de Prada Poole
45:01 Daniel Giralt-Miracle

46:01 Properament

Compartir
EspecialsICSIDTeresa GrandasICSIDInstant CityarquitecturaDaniel Giralt-Miracle