07/01/2013 23' 3''

Recerca: Teresa Grandas. Entrevistes: Teresa Grandas i Daniel Giralt-Miracle. Disseny i muntatge: Teresa Grandas, Dolores Acebal i Lucrecia Dalt

Aquesta mini-sèrie, dividida en tres episodis, rememora el VII Congrés de l'International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) i construeix un relat coral a partir dels testimonis d'alguns dels seus protagonistes. Dissenyadors, arquitectes, artistes, filòsofs i altres professionals de l'àmbit de la cultura es retroben 41 anys després del Congrés d'Eivissa per reconstruir i analitzar l'esperit d’aquella aventura. Les entrevistes que aquí es reprodueixen van ser originalment enregistrades en vídeo i formen part de l'exhaustiu procés de recerca per a l'exposició
"La utopia es possible. ICSID. Eivissa, 1971".

El primer episodi revisa el context sociopolític en el qual es va concebre l'experiència de l'ICSID Eivissa, 1971. A les acaballes de la dictadura franquista, la cultura va assumir un paper cabdal en la lluita per les llibertats. Més concretament, els professionals del disseny i les escoles de disseny, que llavors començaven a despuntar a la ciutat de Barcelona, van actuar com a elements impulsors i aglutinadors de totes aquelles expectatives de canvi. Mentrestant, de l'altra banda de l’Atlàntic arribaven els ecos subversius del moviment hippy.

00:16 – 01:27 Presentació dels personatges

01:28 – 05:41 El tardofronquisme i la lluita per les llibertats
01:32 Daniel Giralt-Miracle
02:12 Luis Racionero

05:42 – 09:20 El disseny: motor de la renovació cultural
05:42 Daniel Giralt-Miracle
07:14 Joan Antoni Blanc
08:15 Enric Franch Miret

09:21 – 11:43 Disseny i arquitectura. Indústria i artesania
09:21 Enric Franch Miret
10:10 Joan Antoni Blanc

11:44 – 19:19 Les escoles de disseny: Elisava i Eina
11:44 Daniel Giralt-Miracle
13:27 Bigas Luna
13:54 Lluís Pau
18:00 – 19:36 Interiorisme i disseny barceloní
Enric Franch Miret

20:01 – 22:01 El disseny: entre l'alta cultura, la utopia i el consum
20:01 Enric Franch Miret
21:01 Jordi Pericot

22:02 Properament

Compartir
EspecialsICSIDTeresa GrandasICSIDDaniel Giralt-Miracle