• 00:49 La situació italiana als anys setanta
  • 02:41 La informació com a realitat divergent
  • 06:27 La difusió de les ràdios lliures a Itàlia
  • 08:54 Desig, punk, ètica DIY
  • 11:56 La tecnologia com a facilitador de nous moviments
  • 14:55 Convivència i conflicte a Radio Alice
  • 16:44 Aspectes financers i organitzatius de Radio Alice
  • 17:55 Cronologia de la caiguda de Radio Alice
13/10/2014 25' 8''
Anglès

Franco Berardi és un activista i teòric marxista nascut a Bolonya. El seu treball se centra en l’anàlisi crítica dels mitjans i la seva influència en les estructures capitalistes. El currículum de Bifo reflecteix aquesta preocupació constant pel rol dels mitjans, no només a través d'una extensa bibliografia, sinó per la seva implicació en diversos projectes de divulgació, educació i comunicació alternativa, des de la mítica Radio Alice, de la qual va ser cofundador, fins al més recent moviment telestreet o la cadena Orfeo TV.

Radio Alice va ser un projecte radiofònic gestat i desenvolupat a Bolonya a finals dels setanta, de la mà d'un col·lectiu que unia sota un mateix paraigua activistes d’esquerres i artistes de la contrainformació, o allò que Franco Bifo Berardi (un dels seus responsables) descriu com "la creació de realitats divergents".

La liberalització de l’espai radiofònic que va significar l'inici de la ràdio lliure i no comercial al país, va donar pas (potser de manera inesperada per als poders fàctics) a un moviment de guerrilla, de proximitat i de curt abast, que trencava el monopoli llarg i tediós dels mitjans estatals. I aquest no va ser ni de lluny l'únic experiment de ràdio lliure a Itàlia, però tot i la curta existència de l'emissora, que va operar funcionar inicialment entre el 9 de febrer del 1976 i el 12 de març del 1977, Radio Alice va tenir una influència notable en la vida social i política de la capital d'Emília-Romanya.

Fent-se ressò de les opinions, manies i històries quotidianes d’oients i organitzadors, i erigint-se com a plataforma creativa del nou espai radiofònic no comercial, aquest petit reducte neodadà va passar a ser un actor important en el trencaclosques de l'actualitat bolonyesa, fins a convertir-se finalment en l'altaveu de l'aixecament popular i dels enfrontaments entre estudiants i policia de principis del 1977 (cadena d'esdeveniments que va conduir al tancament de l'emissora).

La forta personalitat del projecte és en realitat més que la simple suma de punts de vista del col·lectiu original (format per Franco Berardi, Paolo Ricci, Filippo Scòzzari i Maurizio Torrealta, entre d'altres), i es pot veure com un complicat exercici de collage que incloïa les idees del moviment autònom (nascut a Itàlia als anys seixanta), la influència dels situacionistes, la llavor prepunk que començava a germinar a Europa, i l'obra de Gilles Deleuze i Félix Guattari.

A càrrec de Roc Jiménez de Cisneros
Compartir
EspecialsRADIOACTIVITATFranco Berardi "Bifo"ràdioRadio Aliceràdio lliureactivismeRoc Jiménez de Cisneros

Programes de RWM relacionats