23/09/2013 46' 37''
Anglès
Wolfmann "Sprouting seeds on red strawberry (vivipary)"

A càrrec de Roc Jiménez de Cisneros

Aquest podcast és sobre objectes, però especialment sobre algunes teories recents que ofereixen noves conceptualitzacions dels objectes en la filosofia i l’art contemporanis. El primer episodi parteix de dues converses amb els filòsofs i professors Graham Harman i Luciana Parisi.

L'ontologia orientada als objectes de Harman s'oposa a l'antropocentrisme de Kant i a la perspectiva cientificista, en defensa d'un concepte radicalment ampli de l'objectualitat, mentre Parisi analitza les relacions entre les coses i les dades, entre els objectes macrofísics i els algoritmes que els creen.

Compartir
EspecialsobjectualitatRoc Jiménez de CisnerosobjectGraham HarmanLuciana Parisiobjectualitatfilosofia