• 00:01 Identitat diluïda
  • 00:59 "Ya no me importa tu mirada, feb-94"
  • 06:25 "A/O (Caso Céspedes)", juliol 2009-juliol 2010
17/09/2021 22' 3''
Castellà
Ja no m'importa la teva mirada

Cabello/Carceller són el col·lectiu artístic format per Helena Cabello (París, 1963) i Ana Carceller (Madrid, 1964). Des d'inicis dels noranta treballen alternant i entremesclant performance, instal·lació, assaig, dibuix, vídeo, dansa, fotografia i poesia per a construir relats amb els quals qüestionen els rols identitaris i de gènere i ens ofereixen noves maneres d’habitar, sentir i representar el món.

A FONS ÀUDIO 52 Cabello/Carceller ens parlen sobre les seves dues obres presents a la Col·lecció MACBA: “Ya no me importa tu mirada, feb-94” i “A/O (Caso Céspedes), julio 2009-julio 2010”. I a través d'elles reflexionen sobre identitats diluïdes, sobre les possibilitats diverses dels gèneres i sobre la necessitat de crear noves representacions que desestabilitzin els patrons tradicionals amb els quals funcionen les nostres mirades. També ens conviden a reivindicar aquelles subjectivitats que la història s'ha encarregat d'esborrar sistemàticament de les seves pàgines. En aquest cas a través de la figura d'Elena/o de Céspedes, la primera dona, a més mulata, cirurgià/na de la història de la cristiandat, que va néixer al segle XVI a Granada com a dona i va viure gran part de la seva vida adulta com a home. L'estudi del cas Céspedes, com altres revisions d'identitats històriques que Cabello/Carceller realitzen en la seva obra, no respon a un impuls nostàlgic-mitològic, sinó a la voluntat de traçar noves genealogies que interconnectin i posin a dialogar aquests passats oblidats amb les nostres històries presents.

Conversa: Loli Acebal i Anna Ramos. Guió: Loli Acebal. Muntatge sonor: Roc Jiménez de Cisneros.
Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOCabello/CarcellerqueerCreative Commonsdissidència sexualfeminismecol·lectiuCol·lecció MACBA

Programes de RWM relacionats