• 00:44 "Chaplet", 2007
  • 01:34 Els límits del cos humà: biomètrica, seguretat i fronteres
  • 02:59 La religió de la violació de la intimitat
  • 04:19 Deixes rastres... siguis on siguis
  • 04:34 Cada context político és un moment poètic
  • 05:37 Un mapa del món dibuixat amb espelmes
  • 60:00 Mantenir-se anòmin és pràcticament un acto il·lícit
  • 07:01 L'artista va estar aquí
17/08/2016 8' 51''
Anglès

Desplaçar-se, diluir fronteres i itinerar són algunes de les accions que tracen el recorregut artístic i vital de Mircea Cantor (Oradea, Romania, 1977). Amb un llenguatge de gestos mínims, directes i d'elevada càrrega poètica, l'artista explora els límits de les tradicions culturals i els gèneres artístics, alhora que examina la fragilitat de les convencions i les ideologies de la societat contemporània i denuncia els seus mecanismes d'extrem control. Vídeos, fotografies, pintures, instal·lacions i intervencions site specific van teixint una xarxa complexa i subtil amb la qual l'artista ens convida a repensar les nostres identitats i llocs al món.

A FONS ÀUDIO #43 Mircea Cantor ens parla sobre la seva obra "Chaplet" (2007), sobre l'impacte de les fronteres i la societat de control, i sobre la ressonància poètica de les petjades, els materials i d’altres rastres físics.

Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOMircea Cantorcrisi migratòriaCreative CommonsCol·lecció MACBA

Programes de RWM relacionats