• 00:34 Coves
  • 02:25 "M.I.T. Project"
  • 12:15 That person
  • 19:47 Entrar dins el mirall
  • 25:52 Cadàver
  • 27:52 Mai no oblidaré això
29/10/2015 31' 45''
Anglès

Utilitzant simultàniament recursos propers a l'autobiografia i els sistemes complexos de classificació del món, el treball de Matt Mullican (Santa Monica, Califòrnia, 1951) explora les diferents maneres en què la subjectivitat fabrica i organitza la realitat. La seva obra constitueix una arquitectura de pràctiques que ha crescut amb el pas dels anys, congregant llenguatges diversos com dibuix, vídeo, instal·lació, arquitectura o performance.

L'afany per entrar en les imatges, és a dir, per vèncer la superfície de la matèria i convertir els continguts en espais habitables, resulta una clau de lectura per entendre les seves primeres presentacions sota hipnosis, l'aparició de personatges mentals com Glenn o els seus projectes pioners en simulació de ciutats i realitat virtual.

"M.I.T. Project" (1990-2009), obra pertanyent a la Col·lecció MACBA, sorgeix com l'adaptació espaial d'una de les cosmologies característiques de Mullican. És una taula de continguts tridimensional articulada en cinc espais que, al seu torn, emmagatzemen un conjunt d'objectes, com si es tractés d'un gabinet de curiositats. Cadascun d'aquests espais s’articula mitjançant un codi de colors. Així, per exemple, l’àrea verda –associada als elements– conté un conjunt de minerals, papallones dissecades, animals embalsamats i un esquelet humà.

L'àrea vermella, situada de manera simètrica a l'altre costat de l'obra, es troba associada al subjectiu i estableix una mena de pol oposat ideal on no existeix la matèria, sinó únicament el significat pur. Els tres espais restants funcionen com a graons entre forma i contingut, glossant moments intermedis com l'icònic (blanc i negre), el món enquadrat (groc) i el món sense enquadrar (blau). Allí s'hi emplacen objectes com ara una bandera gegant, un motor a vapor o una caldera.

Mullican és travessat en primera persona pel seu treball. S'utilitza a sí mateix com a mitjà però, al mateix temps, manté distància de la simple dramatització biogràfica. Es relaciona amb el seu propi inconscient com si fos un objecte oposat. Als vídeos" Matt Mullican Under Hypnosis" (1996) i "Untitled - Matt Mullican Under Hypnosis: Zurich" (2003), també a la Col·lecció MACBA, ocupa l’espai escènic per improvisar accions sota els efectes d'un hipnotitzador. Es tracta d'una pràctica recurrent que amb els anys ha propiciat l'emergència d'Aquesta persona (That Person), un personatge multifacètic, sense sexe ni edat definida, amant de la bellesa, el cafè i els rituals quotidians, capaç de desestabilitzar totes les taxonomies i sistemes racionals d'ordenació.

 

Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOCreative CommonsFONS ÀUDIOCol·lecció MACBAMatt Mullicanarquitectura

Programes de RWM relacionats