24/11/2011 20' 56''
Català

L'obra de Muntadas (Barcelona, 1942) existeix i es desenvolupa en una àrea grisa de l'inconscient col·lectiu. Aquesta en la qual es produeixen actes comunicatius, que, no obstant això, queden inevitablement enterrats sota capes de codis, signes i simbolismes.

Charles Babbage, un dels precursors de l'era de la informació, especulava al seu tractat de teologia natural The Ninth Bridgewater Treatise (1838) amb la idea que totes les paraules pronunciades al llarg de la història queden registrades a l'aire, surant, esperant a ser recuperades, però invisibles. D'una manera semblant, els vídeos, instal·lacions, fotografies i publicacions de Muntadas miren de descompondre i deixar al descobert un o diversos dels estrats simbòlics que conformen els nostres canals informatius.

La minuciosa observació dels fenòmens perceptius, de la semiòtica, de les pràctiques de la censura, de la contraposició entre objectivitat i subjectivitat (entre molts altres binomis), dels mitjans de masses o de les jerarquies polítiques, permeten reduir aquest gegantesc exercici epistemològic a un únic terme: el "de societat". La trajectòria de Muntadas constitueix al cap i a la fi una anàlisi exhaustiva de la societat com a fenomen emergent; una lectura compromesa que requereix de l'espectador una interpretació activa per a veure i comprendre més enllà de les estructures socio-polítiques erigides al voltant de l'acte comunicatiu.

A partir de les experiències sub-sensorials de principis dels setanta, en les quals Muntadas veu el començament real de la seva obra, –entesa com un continu conceptual en permanent evolució–, l'artista repassa en aquesta entrevista diverses peces a través de les quals es posen de manifest inquietuds i idees articulades per a cridar l'atenció del públic sobre detalls del procés comunicatiu: el discurs, el mitjà, el missatge i la seva comprensió.

Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOMuntadasCol·lecció MACBADesitjos i necessitats. Col·lecció MACBA

Programes de RWM relacionats