24/11/2011 20' 56''

L'obra de Muntadas (Barcelona, 1942) existeix i es desenvolupa en una àrea grisa de l'inconscient col·lectiu. Aquesta en la qual es produeixen actes comunicatius, que, no obstant això, queden inevitablement enterrats sota capes de codis, signes i simbolismes.

Charles Babbage, un dels precursors de l'era de la informació, especulava al seu tractat de teologia natural The Ninth Bridgewater Treatise (1838) amb la idea que totes les paraules pronunciades al llarg de la història queden registrades a l'aire, surant, esperant a ser recuperades, però invisibles. D'una manera semblant, els vídeos, instal·lacions, fotografies i publicacions de Muntadas miren de descompondre i deixar al descobert un o diversos dels estrats simbòlics que conformen els nostres canals informatius. La minuciosa observació dels fenòmens perceptius, de la semiòtica, de les pràctiques de la censura, de la contraposició entre objectivitat i subjectivitat (entre molts altres binomis), dels mitjans de masses o de les jerarquies polítiques, permeten reduir aquest gegantesc exercici epistemològic a un únic terme: el "de societat". La trajectòria de Muntadas constitueix al cap i a la fi una anàlisi exhaustiva de la societat com a fenomen emergent; una lectura compromesa que requereix de l'espectador una interpretació activa per a veure i comprendre més enllà de les estructures socio-polítiques erigides al voltant de l'acte comunicatiu.

A partir de les experiències sub-sensorials de principis dels setanta, en les quals Muntadas veu el començament real de la seva obra, –entesa com un continu conceptual en permanent evolució–, l'artista repassa en aquesta entrevista diverses peces a través de les quals es posen de manifest inquietuds i idees articulades per a cridar l'atenció del públic sobre detalls del procés comunicatiu: el discurs, el mitjà, el missatge i la seva comprensió.

Altres FONS ÀUDIO:
FONS AUDIO #20. Sandra Balsells
FONS AUDIO #19. Eulàlia Grau
FONS AUDIO #18. Erick Beltrán
FONS AUDIO #17. Judith Barry
FONS AUDIO #16. Perejaume
FONS AUDIO #15. Ignasi Aballí
FONS AUDIO #14. Josep Maria Mestres Quadreny
FONS AUDIO #13. Àngels Ribé
FONS AUDIO #12. Kirstin Oppenheim
FONS ÀUDIO #10. Ibon Aranberri
FONS ÀUDIO #9. Rita McBride
FONS ÀUDIO #8. Pep Duran
FONS ÀUDIO #7. The Otolith Group
FONS ÀUDIO #6. Pere Portabella
FONS ÀUDIO #5. Benet Rossell
FONS ÀUDIO #4. Jef Cornelis
FONS ÀUDIO #3. Deimantas Narkevičius
FONS ÀUDIO #2. Armando Andrade Tudela
FONS ÀUDIO #1. Esther Ferrer

Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOMuntadasCol·lecció MACBAFONS ÀUDIODesitjos i necessitats. Col·lecció MACBA#ColMacba31