SON[I]A

María Ruido ens parla sobre el poder polític de les imatges i el potencial subversiu de recursos cinematogràfics com el fora de camp, la veu en off o el muntatge, que ens ajuden a pensar i imaginar el món d'altres maneres.

SON[I]A

Luke Fowler parla sobre música, ordinadors i instruments, sobre els llindars de l’audible, sobre arxius i obsessions, sobre l'afecte com un criteri d'edició fílmic i sobre l'enorme complexitat que implica representar la vida d'una persona.

EXTRA

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Laura Mulvey que no vam poder utilitzar en el seu moment.

SON[I]A

Laura Mulvey contextualitza, actualitza i matisa la profunda influència de “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, text fundacional de la teoria cinematogràfica feminista i de la seva denúncia de la "mirada masculina" de Hollywood.

SON[I]A

La directora i activista Lizzie Borden parla sobre les seves pel·lícules, feminisme i el context artístic dels anys 70 i 80 a Nova York.

ESPECIALS

Malcolm Le Grice parla de cinema expandit, estructuralisme materialista, latència, lògica no-lineal, suspens i la representació del temps al seu treball.

SON[I]A

Bartomeu Marí, Carles Guerra, Harold Berg i Renzo Rossellini parlen de l'actual presentació de la Col·lecció MACBA.

SON[I]A

Carles Guerra i Daria Esteva parlen sobre les pel·lícules d'Aleksandr Sokurov i Jacinto Esteva.

SON[I]A

Entrevista amb Šejla Kamerić sobre el projecte cinematogràfic "1395 Days without Red".

SON[I]A

Entrevista amb Ana Janevski sobre cinema experimental a Yugoslàvia durante les décades de 1960 i 1970.

ESPECIALS

Amb la idea de documentar l'obra d'artistes de la Col·lecció MACBA, FONS AUDIO parla amb Pere Portabella.

SON[I]A

Entrevista amb Manuel Huerga sobre els seus inicis experimentals i sobre el paper que el cine, l'art i la televisió han tingut al llarg de la seva trajectòria professional.

SON[I]A

Fareed Armaly, comissari del cicle de cinema "Tawfik Saleh", parla sobre el cineasta egipci.

SON[I]A

Entrevista al cineasta Amos Gitai.

SON[I]A

Entrevista a Carolina López Caballero i Mercedes Conde sobre el cicle de cinema "Tres tardes a l'òpera".

SON[I]A

Entrevista a Carolina Caballero sobre la Guerra Freda al cinema d'animació.

SON[I]A

Entrevista a Beatriz Preciado sobre el seminari "La nouvelle vague porno".

SON[I]A

Entrevista a George Stolz sobre la figura i l'obra de Hollis Frampton.

SON[I]A

Entrevista a Eugeni Bonet sobre la figura i l'obra de Norman McLaren.

SON[I]A

Entrevista a Juan Bufill comissari del programa de cinema "Cinemavisió. Algunes obres mestres del cinema experimental, 1956-2000".

SON[I]A

Joaquim Jordà parla sobre cinema en el context dels debats del cicle "Joaquim Jordà. Cinema de situació".

SON[I]A

Entrevista a Janet Cardiff i George Bures Miller.

SON[I]A

Entrevista a Carles Guerra sobre el cicle de "Joaquim Jordà. Cinema de situació".

Programa
Paraula
Per data de publicació
Data inicial
Data final

Les etiquetes més populars...