TAG DEL MES: Konrad Fischer

Amb aquest recorregut transversal pels diferents continguts de Ràdio Web MACBA, oferim una navegació temàtica i establim relacions entre les diverses línies de programació de la ràdio. Partint d’un tag o concepte determinat, proposem una selecció específica que ajudi a aprofundir en diferents temes o matèries.