SON[I]A

sonia: Magnitud que expressa el nivell de sensació sonora produïda per un so d'intensitat.

SON[I]A fou el primer programa de la plataforma RWM i s’emet des del 2 de maig de 2006.

El SON[I]A vol ser un espai de consum alternatiu de la informació que produeix l’activitat del Museu, aprofitant sinergies que es generen a partir de la presència de personatges, activitats i sons que transcorren pel MACBA.

Aquesta sèrie està produïda per: Dolores Acebal, David Armengol, Bani Brusadin, Lúa Coderch, Lucrecia Dalt, Ricardo Duque, Sonia Fernández Pan, Jaume Ferrete, Carlos Gómez, Roc Jiménez de Cisneros, Raül Hinojosa, Yolanda Jolis, Sònia López, Lluís Nacenta, Enric Puig Punyet, Mario Quelart, Anna Ramos i Matías Rossi.

Kristine Khouri parla sobre les petjades de la modernitat al món àrab, i sobre els canvis que s'han produït en, i en relació amb, la narrativa àrab postcolonial com a resultat de l'11-S i les seves conseqüències globals. Khouri també tracta la metodologia que utilitza per reescriure històries regionals basades en l'anàlisi dels documents i la producció de coneixement.

Rasha Salti parla sobre la metodologia de rescat d'imatges que utilitza en les seves recerques, i sobre algunes de les seves repercussions. La seva anàlisi postcolonial sobre la producció artística durant la modernitat propicia noves narratives sobre els antics conceptes d’Orient i Occident, a més d’una reinterpretació de certes dates, claus per a la creació a banda i banda de la dialèctica de l’alteritat i per a l'aparició de discursos d’esquerres subjacents.

Sigalit Landau habla acerca de su obra y de la metodología que utiliza a la hora de proponer su particular visión del mundo. Aborda también las contradicciones y las conexiones implícitas que, en su obra, se trazan entre la biografía, el territorio y la política, a la vez que analiza el papel del arte como el lenguaje mediante el cual puede dar cuentas de este cruce.

Entrevista amb Georges Didi-Huberman sobre els problemes relacionats amb la nostra manera de veure i interpretar les imatges, una qüestió problemàtica que es deriva de la pròpia definició d'imatge, i de la jerarquia que històricament ha estat imposada a la dialèctica entre paraules i imatges.

Paul Beatriz Preciado, co-comissària, juntament amb Teresa Grandas, de l'exposició "La passió Segons Carol Rama" ens ofereix un recorregut assagístic per la trajectòria de l'artista i desgrana els successius processos de invisibilització als quals aquesta ha estat sotmesa, fins a convertir-se en "la nostra extemporània més absoluta".

Entrevista amb Alicia Kopf sobre els seus processos de recerca, dels seus darrers projectes i de l'ús de metàfores com ara la impossibilitat d'entrar a casa, la conquesta d’un cim o l'exploració de les regions polars.

Antonio Gagliano parla dels seus projectes, de la seva relació amb el dibuix i els mapes d'idees, i de com generar eines, protocols i cartografies que ens serveixin per circular en els arxius i en els repositoris del nostre temps.

El semiòleg argentí Walter Mignolo parla sobre la relació que ha imposat Occident entre la construcció de la història i la perspectiva del poder.

Xavier Rossell, conservador-restaurador del MACBA, parla sobre els reptes i particularitats de la conservació d'art contemporani i ens exposa alguns casos concrets d'obres de la Col·lecció MACBA.

Marek Tuszynski parla sobre com el poder de la informació pot ajudar els actors socials marginats a contrarestar les narratives dominants.

L'artista Quinsy Gario parla sobre el paper actual de l'activisme als Països Baixos i sobre la relació entre la seva naturalesa performativa i els límits del museu.

Javier Codesal parla sobre el boom del videoart en els anys vuitanta a l'Estat espanyol, les fronteres entre el documental i la ficció, les narratives de l'art contemporani.

L'escriptor Sergio Chejfec parla sobre la naturalesa de la literatura i les transformacions que hi origina l'entorn digital.

Eugeni Bonet i Valentín Roma expliquen les línies d'investigació de l'exposició "L'ull escolta. Eugeni Bonet: pantalles, projeccions, escrits".

L'escriptor, crític cultural i professor Jorge Carrión analitza els nous registres i contextos de les sèries nord-americanes

Montse Badia i Valentín Roma parlen sobre l'exposició "La realitat invocable" i les connexions entre l'espai expositiu i la realitat exposada.

Bartomeu Marí, Paul Beatriz Preciado i Valentín Roma presenten els eixos conceptuals que estructuraran la programació del MACBA del 2014 al 2016.

El crític cultural i periodista musical Diedrich Diederichsen parla sobre el paper de la crítica en l'art contemporani, la dimensió social de la música d'avui, i els vincles i diferències entre el món de l'art i el de la música.

Entrevista amb Sylvain Levy, un dels fundadors de la DSL Collection, sobre col·leccionistes i museus en temps de crisi, el perquè de la seva col·lecció i l'ecosistema de l'art xinès actual.

Maite Muñoz, responsable de l'Arxiu MACBA, parla sobre l'organització dels fons de l'Arxiu, les seves estratègies de divulgació i la manera en què tot això contribueix a redefinir les fronteres entre art i document.

Entrevista amb el filòsof polític Michael Hardt sobre quin és avui el paper de les revolucions com a espais d'una nova creació social.

Chris Dercon, actual director de la Tate Modern de Londres, parla sobre els museus en temps de crisi, el paper de l'art en la societat contemporània i noves maneres de col·leccionar, exposar i relacionar-se amb el mercat.

Matías Rossi, membre fundador de Bradien, i Eduard Escoffet, comparteixen 10 punts d'ancoratge que ens ajuden a entendre millor el rerefons, el procés i les intencions de la seva síntesi de poesia i música.

Entrevista amb Mariana David i María Virginia Jaua sobre el col·lectiu artístic SEMEFO, que va irrompre als anys noranta en l'escena mexicana amb una proposta que explorava la noció i les implicacions de la mort mitjançant la manipulació del cadàver i les seves transformacions.

L'artista belga Els Opsomer parla sobre el sentit del viatge i dels territoris per a la seva concepció artística, sobre la manera de construir el seu arxiu i com li serveix per generar la seva obra.

Entrevista amb Roser Argemí, responsable del projecte Magnet Schools a la Fundació Jaume Bofill, sobre les particularitats del model català, el perfil dels centres triats i les diferents modalitats d’aliances que s’estan establint.

Iman Issa, la guanyadora del primer premi d'art contemporani Han Nefkens-MACBA, parla sobre memòria i llenguatge a través dels seus objectes artístics.

Soledad Gutiérrez parla sobre el procés de muntatge de l’exposició "Escrit en el vent" i sobre la relació que Lawrence Weiner manté amb el dibuix, el llenguatge, la recepció artística i el compromís polític.

Ricardo Duque, un dels deu socis fundadors de l'impremta i associació cultural L'Automàtica, parla sobre la seva aposta per l'autogestió, els beneficis de ralentir els processos de producció i el retorn a l'artesania.

Entrevista amb Eulàlia Grau sobre art i denúncia, els públics de l'art i el procés de creació d'algunes de les obres que es poden veure a l’exposició "Mai no he pintat àngels daurats".

L'antropòleg Alberto López Bargados analitza el complex context sociopolític d’Ahlam Shibli, israeliana de passaport i beduïna d’origen. Aquesta peça inclou també petits apunts de la mateixa artista sobre l'exposició "La casa fantasmal".

Entrevista amb Gerald Raunig sobre Revolució Molecular, activisme filosòfic, i les diferències i similituds entre els moviments socials recents i els de finals de la dècada dels seixanta.

Entrevista amb Max Jorge Hinderer sobre les "Cosmococa", una sèrie de projeccions performance imaginades durant els anys setanta per l'artista brasiler Hélio Oiticica juntament amb el cineasta Neville Almeida.

Carles Guerra parla de l'exposició "Episodis crítics (1957-2011). Col·lecció MACBA" en un recorregut, capítol a capítol.

Erick Beltrán comparteix els exemples més destacats en el seu procés de recerca personal d'arxius i biblioteques idiosincràtics.

El compositor minimalista Tom Johnson parla sobre els seus mètodes compositius i la influència que John Cage i Morton Feldman va tenir en la seva obra.

Wolfgang Ernst reflexiona sobre la possibilitat d'anar més enllà del concepte d'arxiu mitjançant l'exploració de les pràctiques relacionades amb allò que en l'actualitat es denomina "anarxiu".

Nasrin Tabatabai, Babak Afrassiabi i Soledad Gutiérrez parlen sobre l'exposició "Filtracions", el procés de construcció de la modernitat a Iran i com un arxiu es pot revisar a través de la pràctica artística.

James Pritchett parla sobre l'obra de John Cage, David Tudor i Morton Feldman, i sobre la relació directa entre la seva anàisi, la interpetació i els assajos sobre les seves respectives obres.

Miguel Noguera parla sobre els inicis de la seva carrera com a il·lustrador i humorista, els seus mètodes de treball i la seva visió de l'art contemporani.

Jorge Luis Marzo parla sobre les relacions entre l'art, la cultura i el poder, i sobre les diverses modalitats que han anat adoptant al llarg dels anys a Espanya i a Catalunya.

Bartomeu Marí, Daniel Giralt-Miracle i Teresa Grandas parlen sobre els processos d'investigació i la formalització de l'exposició "La utopia és possible. ICSID, Eivissa, 1971"

Entrevista amb Antonio Ramírez, director de la llibreria La Central, sobre els inicis del projecte, la relació de la llibreria amb el MACBA i la complexa situació que travessen les llibreries en temps de crisi i del llibre digital.

Entrevista amb Rick Prelinger sobre pel·lícules casolanes, antropologia alternativa, paisatges perduts i el que ell anomena el síndrome de l'ansietat arxivística.

L'artista i educador Jordi Ferreiro parla d'altres maneres de relacionar-se amb el Museu i de la seva conversa amb l'exposició de Rita McBride en el context de "Blind Dates".

Bartomeu Marí i Nuria Enguita Mayo parlen de l'exposició "Luis Claramunt. El viatge vertical".

Bartomeu Marí, Carles Guerra, Harold Berg i Renzo Rossellini parlen de l'actual presentació de la Col·lecció MACBA.

Bartomeu Marí, Luis Fernández-Galiano, Anne Pöhlmann i Rita McBride parlen sobre l'exposició "Oferta pública / Public Tender".

Entrevista amb Silvia Federici sobre nous models de comunalisme i de revaloració del treball reproductiu amb els quals proposa fer front a la crisi del sistema capitalista.

Arthur Sauer, co-fundador de Game of Life, l'únic sistema mòbil de Wave Field Synthesis del món, parla de so immersiu, música electrònica espacial, i d'altres aplicacions de la Wave Field Synthesis.

Florent Bex explica la manera de treballar de Matta-Clark, el context en què es van conèixer i la forma en què les filmacions, fotografies i dibuixos que ell feia com a documentació es van acabar convertint en la seva obra.

Isabel Bachs, responsable d'Arquitectura del MACBA, revisa els inicis del projecte arquitectònic del Museu, les seves repercussions urbanes i ciutadanes, les seves particularitats estilístiques, així com algunes de les exposicions més significatives que s'hi han presentat.

Entrevista amb Han Nefkens sobre art, escriptura, col·leccionisme i mecenatge, amb motiu de la recent presentació del Premi Fundació Han Nefkens MACBA.

Carles Guerra i Daria Esteva parlen sobre les pel·lícules d'Aleksandr Sokurov i Jacinto Esteva.

Entrevista amb Michel Feher sobre el fracàs de les polítiques neoliberals i sobre possibles alternatives d'activisme ciutadà davant la tirania dels mercats.

Entrevista amb el biòleg, ballarí i coreògraf Xavier Le Roy sobre les seves coreografies i processos de treball.

Entrevista amb l'escriptor, professor i teòric Mark Fisher sobre crisi, insurrecció i el seu concepte de "Really Existing Capitalism".

Bartomeu Marí, Jorge Ribalta i Cristina Zelich parlen de l'exposició "Centre Internacional de Fotografia Barcelona (1978-1983)".

Entrevista amb l'artista sonor Nuno Rebelo sobre la seva trajectòria i la seva producció d'instal·lacions cinètiques i escultures musicals.

Bartomeu Marí, Carles Guerra i Yaiza Hernández presenten la temporada 2012.

Entrevista amb Isidoro Valcárcel Medina sobre la intervenció al MACBA "Constitución 1812" i la seva visió sobre el mercat de l'art, la tecnocràcia i la responsabilitat de l'artista.

Entrevista amb Estrella de Diego sobre les dinàmiques que es generen entre alguns dels agents i les institucions principals que configuren el sistema de l'art contemporani: artistes, comissaris, crítics, museus, galeries i universitats.

Entrevista amb Anri Sala sobre el projecte cinematogràfic "1395 Days without Red", la seva obra en general, l'ús de l'absent i la relació entre les ruptures i el continuum de la història.

Entrevista amb l'escriptor, filòsof i activista polític i cultural Franco Berardi sobre la resistència ciutadana enfront de la crisi que amenaça Europa actualment i possibles estratègies d'insurrecció.

Bartomeu Marí i Ninfa Bisbe parlen sobre l'exposició "Volum! Obres de les col·leccions de la Fundació "la Caixa" i del MACBA".

Entrevista amb el compositor americà Ari Benjamin Meyers a propòsit de "1395 Days without Red" i d'alguns aspectes de la seva obra general.

Entrevista amb Šejla Kamerić sobre el projecte cinematogràfic "1395 Days without Red", l'ús de la memòria i l'autorepresentació com a eina crítica i la relació entre art i política.

Bartomeu Marí i Muntadas parlen sobre la instal·lació i el projecte videogràfic "Col·lecció MACBA. Muntadas. Between the Frames: The Forum (Barcelona), 1983-1993 (2011)".

Entrevista amb Ann Demeester sobre la seva trajectòria, la seva experiència personal a De Appel Arts Centre i l'impact de la crisi a les institucions culturals.

Entrevista amb Natascha Sadr Haghighian sobre l'exposició "# 04 Natascha Sadr Haghighian. De paso".

Entrevista amb Ulf Langheinrich sobre estètica i la percepció del flux, tant en la seva obra audiovisual com en la seva experiència a Ghana, on ha viscut durant anys.

Bartomeu Marí, Teresa Grandas i Àngels Ribé parlen sobre l'exposició "En el laberint. Àngels Ribé, 1969-1984".

Entrevista amb Theo Burt sobre processos perceptius, música visual i art intermèdia.

Entrevista amb Judith Butler sobre política, economia, societats de control, gènere i identitat.

Entrevista amb Rick Prelinger, arxiver, escriptor, cineasta, bibliotecari profà i fundador de Prelinger Archives.

Entrevista amb Ivan Novak sobre la història de Laibach i la seva visió sobre alguns temes recurrents a les seves creacions.

Entrevista amb Ana Janevski sobre cinema experimental a Yugoslàvia durante les décades de 1960 i 1970.

Bartomeu Marí i Zdenka Badovinac parlen sobre l'exposició "Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional".

Entrevista amb Suely Rolnik sobre la dimensió ètica, estètica, política i clínica de l'experiència artística.

Entrevista amb Mark Fell i Joe Gilmore, artistes sonors i comissaris de COMPONENT AMB PROCESSOS: PERSPECTIVES SOBRE MÚSICA GENERATIVA I DE SISTEMES.

Entrevista amb Michael Baldwin i Mel Ramsden amb motiu del dipòsit de 800 peces del grup Art & Language que el col·leccionista francès Philippe Méaille ha fet al MACBA.

Entrevista amb Manuel Huerga sobre els seus inicis experimentals i sobre el paper que el cine, l'art i la televisió han tingut al llarg de la seva trajectòria professional.

Bartomeu Marí, Chus Martínez, Pep Duran i Jordi Puntí parlen sobre la instal·lació a la Capella MACBA "#03 Pep Duran. Una cadena d'esdeveniments".

Entrevista amb Ariella Azoulay sobre la seva feina i la revolució que ha tingut lloc recentment a Egipte.

Bartomeu Marí, Chus Martínez i Kodwo Eshun parlen sobre l'exposició "The Otolith Group. La forma del pensament".

Entrevista amb Allan Sekula sobre la relació entre art i fotografia, l'activisme artístic, el rol de l'artista dins l'esfera pública i sobre "Waiting for Tear Gas".

Entrevista amb Carolina López Caballero, comissària del cicle "Petites històries del cinema. Monstres de la tele".

Entrevista amb Seth Siegelaub sobre el marc sociocultural dels anys seixanta i la seva relació amb la producció artística contemporània.

Entrevista amb Kenneth Goldsmith, pare i principal responsable d'Ubuweb, l'arxiu de l'avantguarda artística més gran d'Internet.

Entrevista amb Pierre Bastien, director d'una orquestra totalment mecànica, integrada per escultures sonores autònomes.

Chus Martínez parla sobre l'exposició "Esteu a punt per a la televisió?".

Entrevista amb Mary Anne Staniszewski sobre "el poder de l'exhibició".

Entrevista sobre com la Mediterrània pot revifar la idea d'Europa amb Costas Douzinas, professor de dret i director del Birkbeck Institute for the Humanities (Universitat de Londres).

Entrevista amb Vicki Bennett, artífex del projecte "plunderphònic" People Like Us.

Entrevista sobre poesia visual amb Enric Bou, professor del Departament d'Estudis Hispànics de la Brown University.

Latifa Echakhch parla sobre l'exposició "#02 Latifa Echakhch. La ronda".

Lars Bang Larsen, editor i coautor del llibre "Palle Nielsen. El model. Un model per a una societat qualitativa" parla sobre Palle Nielsen i la seva obra.

Brigitte Kölle, autora del llibre "okey dokey Konrad Fischer", parla sobre la vida i la personalitat de Konrad Fischer.

Bartomeu Marí, Teresa Grandas i Benet Rossell parlen sobre l'exposició "Paral·lel Benet Rossell".

Bartomeu Marí parla sobre l'exposició "Gil J Wolman. Sóc immortal i estic viu".

Friedrich Meschede i Dorothee Fischer parlen sobre l'exposició "Amb la probabilitat de ser vist. Dorothee i Konrad Fischer. Arxius d'una actitud".

Entrevista amb Natascha Sadr Haghighian sobre qüestions com la investigació artística, la relació entre art i política i la pràctica artística com a força per a l'emancipació.

Entrevista amb Jan Verwoert sobre qüestions com la investigació artística, la crítica d'art i la relació entre art i treball.

Entrevista amb Tonina Cerdà, responsable de Programes Educatius del MACBA.

Armando Andrade Tudela i Chus Martínez parlen de "#01 Armando Andrade Tudela. ahir, demà".

John Oswald, un dels principals representants de l'apropiacionisme sonor, parla sobre la seva obra.

Fareed Armaly, comissari del cicle de cinema "Tawfik Saleh", parla sobre el cineasta egipci.

John Baldessari, Leslie Jones i Bartomeu Marí parlen sobre l'exposició "John Baldessari. Pure Beauty".

Rodney Graham i Friedrich Meschede parlen sobre l'exposició "Rodney Graham. A través del bosc".

Entrevista a Stuart Bailey (York, 1973), coeditor de la revista "Dot Dot Dot" i coresponsable del taller d'impressió i llibreria Dexter Sinister.

Entrevista a Will Holder, coeditor de la revista "F.R. David", de De Appel Arts Centre d'Amsterdam.

Bartomeu Marí parla de la temporada d'activitats del MACBA 2009-2010.

Bartomeu Marí and Chus Martínez parlen sobre l'exposició "El mal d’escriptura. Un projecte sobre text i imaginació especulativa".

Bartomeu Marí, Chus Martínez i Alex Sainsbury parlen sobre l'exposició "Ray Johnson. Completa-ho i retorna-ho, sisplau".

Entrevista a Margaret Leng Tan, col·laboradora i intèrpret de la música de Cage.

Bartomeu Marí i Julia Robinson parlen sobre l'exposició "L'anarquia del silenci. John Cage i l'art experimental"

Entrevista a Jochen Arbeit, figura clau en l'evolució del rock experimental alemany.

Bartomeu Marí i Sabine Breitwieser parlen sobre l'exposició "Modernologies. Artistes contemporanis investiguen la modernitat i el modernisme".

Bartomeu Marí parla de la temporada d'exposicions del MACBA 2009-2010.

Entrevista a David Grubbs, guitarrista i compositor musical de referència dintre del rock d'avantguarda contemporani.

Entrevista a Guy Schraenen, col·leccionista i comissari de l'exposició "Als marges de l’art. Creació i compromís polític".

Entrevista a Michel François, artista i director de l'obra "La Ricarda".

Entrevista a Chus Martínez, conservadora en cap del MACBA sobre el projecte "El principi d'incertesa".

Entrevista amb Bartomeu Marí, director del MACBA, sobre "Temps com a matèria".

Entrevista als artistes Andreas Siekmann i Alice Creischer.

Entrevista a Carmen Pardo, musicòloga, editora, traductora de John Cage.

Entrevista a Filiep Tacq, dissenyador del catàleg Espais fotogràfics públics. Exposicions de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-1955.

Entrevista a Palle Nielsen, autor del projecte "The Model" (1968).

Entrevista amb Oriol Rossell, co-comissari del programa de concerts "L'efecte Tropicalia".

Bartomeu Marí, Guy Brett i Cildo Meireles parlen sobre l’exposició "Cildo Meireles" i la seva obra.

Bartomeu Marí, Chus Martínez i Thomas Bayrle parlen sobre l'exposició "Diria que ja no som a Kansas".

Bartomeu Marí parla sobre l'exposició "Rabascall. Producció 1964-1982".

Entrevista a Beatriz Preciado, professora del PEI i responsable del taller "L'art després dels feminismes".

Entrevista a Mela Dávila, responsable del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA.

Entrevista a Carmelo Vega, director del curs "Imatge d’Espanya. Fotografia i turisme, 1951-1977"

Entrevista a Jorge Ribalta, comissari del projecte "Arxiu universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna".

Jorge Ribalta i Bartomeu Marí parlen sobre l'exposició "Arxiu universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna".

Entrevista a Alex Waterman, músic, compositor, escriptor i comissari de l'exposició Agapé.

Presentació de la temporada d'exposicions 2008-2009.

Barbara Held i Pilar Subirà parlen de l'exposició "Possibilitat d'acció. La vida de la partitura"

Manuel J. Borja-Villel i Bartomeu Marí parlen de l'exposició "Nancy Spero. Disidanzas".

Entrevista a Francesc Torres amb motiu de l'exposició al MACBA Da capo

Entrevista a Bartomeu Marí, nou director del MACBA.

Entrevista al cineasta Amos Gitai.

Entrevista a Carolina López Caballero i Mercedes Conde sobre el cicle de cinema "Tres tardes a l'òpera".

Entrevista a Beatriz Preciado sobre el curs "L'art després dels feminismes".

Jordana Mendelson parla sobre la condició del document i la utopia fotogràfica moderna.

Lothar Baumgarten i Bartomeu Marí parlen sobre l'exposició "Lothar Baumgarten autofocus retina".

Entrevista amb Nomeda i Gediminas Urbonas sobre la seva exposició "Dispositius per a l'acció" (MACBA 2008).

Bartomeu Marí i Alice Creischer parlen sobre l'exposició "......per a la compensació osmòtica de la pressió de la riquesa."

Asier Mendizabal, Peio Aguirre i Bartomeu Marí parlen sobre l'exposició "Asier Mendizabal".

Entrevista a Marta Berrocal, creadora del programa educatiu "Expressart. Museu portàtil".

Entrevista a Marcelo Expósito sobre la figura de Rosalyn Deutsche.

Entrevista a Carolina Caballero sobre la Guerra Freda al cinema d'animació.

Entrevista a Manuel J. Borja Villel i Charles Esche sobre la realitat local i la dialèctica centre-perifèria.

Entrevista al col·lectiu barceloní ALKU per presentar el projecte "Less-Lethal, vol. 1" sobre so i armes no-letals.

Manuel J. Borja-Villel parla sobre l'exposició "Sota la bomba. El jazz de la guerra d’imatges transatlàntica. 1946-1956", comissariada juntament amb Serge Guilbaut.

Manuel J. Borja-Villel, Bartomeu Marí i Joan Jonas parlen sobre l'exposició "Joan Jonas. Timelines".

Entrevista a Manuel J. Borja Villel sobre el Programa d'Estudis Independents (PEI) del MACBA.

Entrevista a Charles Esche, director del Van Abbemuseum (Eindhoven, Països Baixos).

Entrevista al saxofonista Llibert Fortuny per presentar el cicle "So Barcelona?".

Manuel J. Borja-Villel parla sobre l'exposició "Un teatre sense teatre".

Entrevista a Patricia Soley–Beltrán sobre l'obra de Judith Butler.

Entrevista a José Antonio Sánchez sobre el curs "L'art, el teatre i el seu doble".

Entrevista a Ana Longoni sobre el seminari "Pensar el conceptualisme global"

Manuel J. Borja-Villel, María García Yelo (sotsdirectora del MNCARS) i Carlos Pazos parlen sobre l'exposició "Carlos Pazos. No em diguis res".

Entrevista a Beatriz Preciado sobre el seminari "La nouvelle vague porno".

Entrevista a George Stolz sobre la figura i l'obra de Hollis Frampton.

Entrevista a Manolo Laguillo i Jorge Ribalta sobre l'exposició "Barcelona, 1978-1997... MANOLO LAGUILLO".

Entrevista a Marta Segarra sobre la figura d'Hélène Cixous i el seminari "Hélène Cixous. Ciutats secretes".

Entrevista a Eugeni Bonet sobre la figura i l'obra de Norman McLaren.

Entrevista a Jorge Ribalta sobre la qüestió local, fotografia i el programa d'activitats del Museu de principis de 2007.

José Rodríguez-Spiteri parla sobre la figura i l'obra de Pablo Palazuelo.

Manuel J. Borja-Villel, Teresa Grandas, Juan Ignacio Vidarte i José Rodríguez-Spiteri parlen sobre l'exposició "Pablo Palazuelo. Procés de treball".

Entrevista a Giovanni Arrighi, conferenciant del seminari "Capitalisme, forces de treball, política, moviments antisistèmics".

Entrevista a Martin Jay, conferenciant del seminari "Una altra visualitat. El discurs de l'exposició / L'exposició del discurs".

Manuel J. Borja-Villel, Bartomeu Marí i Iris Peruga parlen sobre l'exposició "Gego. Desafiant estructures".

Entrevista a Juan Bufill comissari del programa de cinema "Cinemavisió. Algunes obres mestres del cinema experimental, 1956-2000".

Entrevista a Serge Guilbaut, director del curs "Abstracció càlida i Guerra Freda. 1946-1956".

Entrevista a Jorge Luis Marzo, responsable del projecte "Hem pres la ràdio" del Centre d'Art Sta Mònica.

Monogràfic sobre la figura i obra sonora de George Brecht.

Entrevista a Jorge Ribalta sobre els drets d'autors, el patrimoni i esfera pública.

Entrevista a Lee Ranaldo, del grup Sonic Youth, sobre la relació entre música, art i portades de discos.

Entrevista a Manuel Asensi, codirector del Programa d'Estudis Independents (PEI 2006).

Especial cicle de concerts "Músiques giratòries": entrevista a Martin Tétreault.

Entrevista a Julia Robinson, comissària de l'exposició "George Brecht. Esdeveniments".

Entrevista a Victor Nubla sobre el programa de concerts "Músiques giratòries".

Entrevista a Sònia López, coordinadora de www.macba.es, sobre la línia de publicacions online "Quaderns portàtils".

Entrevista a Roland Groenenboom sobre l'exposició Galeria Cadaqués.

Especial cicle de concerts "El món com a instrument": entrevista a Yannick Dauby.

Entrevista a Bartomeu Marí sobre l'exposició "Peter Friedl: Obra 1964-2006".

Entrevista a Francisco López, músic i director del curs "El món com a instrument".

Beatriz Preciado parla sobre les teories del gènere.

Entrevista a Donna Haraway en el marc del seminari "Trobades entre espècies: el feminisme darrere els ciborgs".

Fragments de la intervenció d'Ana Longoni en el curs "Descentrats. Altres relats del conceptualisme (argentí i llatinoamericà)".

Entrevista a Victor Nubla, comissari de la part dedicada a l'Estat espanyol de l'exposició "Vinil. Discs i caràtules d'artistes".

Entrevista a Guy Schraenen, col·leccionista i comissari de l'exposició "Vinil. Discs i caràtules d'artistes".

Joaquim Jordà parla sobre cinema en el context dels debats del cicle "Joaquim Jordà. Cinema de situació".

Entrevista a Janet Cardiff i George Bures Miller.

"Portrait of Us on the Run": fragment de les peces sonores de l'"Audiodatabank" de Vito Acconci.

Entrevista a Jorge Ribalta sobre el cicle "Crítica institucional i salut mental". Inclou una breu entrevista a Zush i un fragment d'àudio de "Mones com la Becky" de Joaquim Jordà.

Entrevista a Yannick Dauby i conversa entre Yannick Dauby i Francisco López.

Entrevista a Carles Guerra sobre el cicle de "Joaquim Jordà. Cinema de situació".

Entrevista a Franco Berardi "Bifo" i fragment de l'obra sonora de Marcel Broodthaers "Entrevista a un gat", 1970.